Ідивідуальна освітня траєкторія Блок №1

Ідивідуальна освітня траєкторія Блок №2

Силабус 1. Історія України та української культури

Силабус 2. Філософія

Силабус 3. Українська мова за професійним спрямуванням

Силабус 4. Політологія та соціологія

Силабус 5. Іноземна мова

Силабус 6. Правознавство

Силабус 7. Військова педагогіка та психологія

Силабус 8. Іноземна мова (військово-спеціальна мовна підготовка)

Силабус 9. Вища математика

Силабус 10. Фізика

Силабус 11. Хімія

Силабус 12. Інформатика

Силабус 13. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка

Силабус 14. Теоретична механіка

Силабус 15. Опір матеріалів

Силабус 16. Теорія механізмів і машин

Силабус 17. Гідравліка, гідро- і пневмоприводи

Силабус 18. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство

Силабус 19. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

Силабус 20. Основи теплотехніки

Силабус 21. Автомобілі

Силабус 22. Автомобільні двигуни

Силабус 23. Технологічна практика (за військовим спрямуванням)

Силабус 24. Загальна тактика

Силабус 25. Основи військового управління

Силабус 26. Управління повсякденною діяльністю підрозділів

Силабус 27. Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів

Силабус 28. Інженерна підготовка

Силабус 29. Військова топографія

Силабус 30. Організація військового зв'язку

Силабус 31. Бойова система виживання воїна

Силабус 32. Статути ЗСУ та їх практичне застосування

Силабус 33. Стрілецька зброя та вогнева підготовка

Силабус 34. Історія війн та воєнного мистецтва

Силабус 35. Автомобільна техніка (у т. ч. Автомобільна підготовка)

Силабус 36. Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка

 


............................................................

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі