Кафедра Інженерної механіки

доцент Лебедєв Борис Володимировичпризначена для формування загальноосвітньої і загальноінженерної бази підготовки фахівців як ракетно-артилерійського напряму так і інших військових - по всіх спеціальностях підготовки академії.

На сьогоднішній день кафедра «Інженерної механіки» - це наймолодша кафедра академії. Її історія починається 01вересня 2015 року, коли кафедра Електротехніки і інженерної механіки розділилася на дві.

03Завідувачем кафедри «Інженерної механіки» став кандидат технічних наук, доцент Лебедєв Борис Володимирович.

На кафедрі працюють 15 досвідчених і кваліфікованих викладачів, серед них – 2 доктора технічних наук і 4 кандидати технічних наук, доцентів.

Загальними задачами кафедри є теоретична і практична підготовка курсантів з дисциплін, що формують інженерне мислення майбутніх фахівців з експлуатації і ремонту ракетно-артилерійського озброєння.

На кафедрі викладається комплекс дисциплін необхідних висококласному офіцеру і військовому інженеру:

Кафедра Інженерної механіки

«Теоретична механіка»,

«Опір матеріалів»,

Кафедра Інженерної механіки«Прикладна механіка»,

«Теорія механізмів і машин»,

«Деталі машин і ПТО»,

«Гідравліка, гидро,-та пневмоприводи»,

«Основи теплотехніки».

Відповідно до учбових програм на кафедрі були розроблені курси лекцій з дисциплін, що вивчаються, навчально-методичні вказівки для проведення практичних і лабораторних занять.

Для закріплення практичних навиків у курсантів планується створення навчальних лабораторій з метою вивчення механічних властивостей металів і технічних виробів з них.

На кафедрі надається велика увага упровадженню в навчальний процес новітніх технічних засобів навчання, створено 2 комп'ютерних класів.


............................................................

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі