Факультет підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення

Факультет МТЗ

Факультет підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення є основним структурним підрозділом Військової академії, розпочав свою діяльність з часу створення академії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року № 286.

КЕРІВНИЙ СКЛАД ФАКУЛЬТЕТУ

 СУХІН Олег Валерійович

 Начальник факультету підготовки
спеціалістів матеріально-технічного забезпечення
полковник
СУХІН
Олег Валерійович
ХМАРСЬКИЙ Павло Вікторович КРЕМЕНЧУК Олександр Олександрович  
Заступник начальника факультету підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення
підполковник
ХМАРСЬКИЙ
Павло Вікторович
Заступник начальника факультету з навчальної та наукової роботи – начальник навчальної частини
підполковник
ЗАКУСИЛО
Олександр Петрович
Заступник начальника факультету з морально-психологічного забезпечення

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

– здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку військових фахівців для Збройних Сил України та інших центральних органів виконавчої влади на першому (бакалаврському) та надругому(магістерському) рівнях вищої освіти, за спеціальностями:

Факультет МТЗ

 • 254 "Забезпечення військ (сил)";

Спеціалізації:
– "Продовольче забезпечення військ (сил)"
– "Речове забезпечення військ (сил)"
– "Забезпечення підрозділів (частин, з’єднань) ракетним паливом, пальним та мастильними матеріалами"
Факультет МТЗ
Факультет МТЗ

 • 274 "Автомобільний транспорт";

Спеціалізація:
– "Автомобілі та автомобільне господарство"
Факультет МТЗ

– здійснення наукової і науково-технічної діяльності, що пов'язана з проведенням системних наукових досліджень стану, перспектив розвитку та шляхів удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення Сухопутних військ Збройних Сил України та військової освіти;

– здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів та їх атестація;

– забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються на факультеті, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

– підвищення освітньо-культурного рівня особового складу факультету.

СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ:

Навчально-матеріальна база факультету забезпечує проведення усіх видів занять, передбачених навчальними планами і програмами, вона розміщується в одному навчальному корпусі, 30 навчальних класах та 2-х сховищах з військовою та спеціальною технікою. Для проведення занять залучаються більше 40 науково-педагогічних працівників, з яких 4 доктори наук та 17 кандидатів наук.


............................................................

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі